Utredning

Audentia genomför allmänintellektuella, neuropsykologiska- och arbetspsykologiska utredningar, personlighetsutredningar samt riskutredningar. Ett upparbetat samarbete med psykiater finns för de utredningar vilka kräver tvärprofessionell bedömning och utredningen innehåller då utlåtande från både psykolog och psykiater.

Audentia och samarbetspartners består av högkvalificerat team med lång erfarenhet av allmänpsykologi, psykiatri, neuropsykiatri avseende såväl utredning som behandling. Remisser till vårdinstans och eller habilitering skrivs vid behov.

Hur går det till?

Utredning inleds med bedömningssamtal vilket kan utföras online om det önskas. Om det framkommer indikationer och underlag vilket ger att fortsatt utredning bedöms befogad, görs en plan och ett antal möten bokas. Anhörigintervjuer utförs på mottagningen, online eller per telefon. Utredningssamtal och testning kan genomföras i hela Sverige och återkoppling kan ske online om det passar. Utifrån förutsättningar och behov kan arbetet även bedrivas hos dig/er. Arbetet bedrivs även konfidentiellt utanför mottagningen om det råder svårigheter att ta sig till mottagningen.

Vi har korta väntetider och kan vanligen ta emot inom en till två veckor. Arbetet underlättas om journalkopior från tidigare vårdgivare såsom barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri, i vissa fall vårdcentral, sjukhus och i förekommande fall elevhälsan har begärts ut av dig/er innan vårt första möte. Även läkemedelsförteckning i förekommande fall är av betydelse.

Ivy Jacobsen – Fields of Flowers

Vad händer sen?

Rätt ställd diagnos är viktig för att skaffa sig fördjupad kunskap om sina svårigheter och det ger ökad acceptans och möjlighet att lära sig hur man kan inrätta sitt liv efter sina förutsättningar. Det kan också i vissa fall ge möjlighet till att få särskild behandling och särskilda stödinsatser. Efter utredningen erbjuder vi individualiserad behandlingsplan, utför uppföljning och behandling om så önskas.