Psykoterapi

Psykoterapi är ett av flera exempel på psykologisk behandling. Psykoterapi innebär ett systematiskt och metodstyrt arbete med psykologisk förändring, det vill säga med tankar, känslor, beteendemönster, upplevelser och/eller relationer (psykologförbundets hemsida hämtat 2019-03-13). Det finns flera olika psykoterapeutiska metoder. Den psykoterapeutiska metoden bygger på en eller ett par psykologiska teorier samt på forskning. De olika psykoterapimetoderna kan skilja sig åt avseende vilka målsättningar som det är lämpligt att arbeta med. Det psykoterapeutiska arbetet sker inom ramen för personliga möten och i en professionell relation. Förutsättningar för att arbetet ska lyckas är att det sker i gott samarbete mellan psykolog/psykoterapeut och klient, att klienten ges möjlighet att granska sin egen motivation för det förestående förändringsarbetet, samt att den professionella har god självkännedom och empatisk förmåga. Arbetssätt anpassas efter aktuella behov hos patient eller klient.

Möte för psykoterapi, behandling och handledning sker i Göteborg, Simrishamn eller online.