Digital kontakt – Psykoterapi online

Många gånger är digitala samtal för psykoterapi eller psykologiskt stöd det bästa alternativet. Det som krävs är att du har en stabil uppkoppling för dator eller telefon och möjlighet att sitta bekvämt i lugn och ro utan att bli störd.

Vi förhåller oss som vi skulle gjort vid ett möte på mottagningen med det tillägget att vi ibland behöver benämna det som inte framkommer av bild och ljud som är av betydelse för den terapeutiska kontakten.

Den digitala lösningen som av flera setts som en andrahandslösning ser jag numer som ett annat rum vilket fungerar lika bra som rummet på mottagningen om man gör anpassningar. Videosamtal som ofta beskrivs som ett komplementärt alternativ till fysiska besök har visat sig ibland kunna ge en intensivare förändringsprocess.

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi har bedrivits i över 20 år med olika tekniker, medier och varierande mängd av guidning och terapeutsupport. Det finns idag starkt forskningsstöd för att ett stort antal varierande psykiska ohälsotillstånd kan behandlas via sessioner online. Distansbaserade psykodynamiska behandlingsinsatser via internet ger positiva resultat.

  • Det är bra att din skärm är i en fixerad position. Om du inte har ett stativ kan du kanske stötta upp den på något sätt.
  • Se till att du kommer i bild gärna så du syns i ögonhöjd så inte bilden är för mycket ovanifrån eller underifrån.
  • Det kan också vara en fördel att sitta en liten bit ifrån skärmen så vi sitter på avstånd som känns likt det vilket blir i två fåtöljer en bit ifrån varandra.