Psykologisk behandling

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för de metoder som syftar till att främja hälsa och minska ohälsa, har sin grund i psykologin som vetenskap och som utvärderas med vetenskapliga metoder. Legitimerade psykologer har kompetens att utöva, övervaka och ansvara för psykologisk behandling, på motsvarande sätt som legitimerade läkare har kompetens att utöva, övervaka och ansvara för medicinsk behandling. Behandlingen innebär förändringsarbete inriktat mot beteenden, tankar, känslor, relationer och upplevelser. Förändring kan innebära ändrat beteende, ökad acceptans, nya förhållningssätt och ny förståelse. Exempel på psykologisk behandling är: hälsofrämjande och förebyggande insatser, olika former av psykoterapi, internetterapi, träningsprogram, beteendeträning, neuropsykologisk rehabilitering, biblioterapi, utredning som terapeutisk process, med mera.

Möte för psykoterapi, behandling och handledning sker i Göteborg, Simrishamn eller online.