För par

Parterapiär aktuellt både för er som upplever problem i relationen och för er som vill stärka relationen och förebygga framtida bekymmer.

Parterapi syftar till att öka förståelsen för varandra i en nära relation, bryta negativa mönster och skapa ett mer positivt samspel. Det är vanligt att man behöver undersöka och skapa ökad förståelse för varandras känslor, skapa acceptans för varandras beteende, åsikter och synpunkter. Samtalen syftar mycket till att förbättra kommunikation, det sätt man är på och beter sig mot varandra. Parterapi är inte enbart för par i kris eller konflikt, utan kan även vara hjälpsamt för att fördjupa sin relation. Stort fokus hålls även på vad som fungerar bra i förhållandet och vid att påminna sig om det som är positivt och varför man från början valde varandra. Psykologen ser till att ni båda får uttrycka er utan att bli avbrutna eller känna er anklagade.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Scilla-2-704x1024.jpg
Foto: Susanne Durehed

Antalet sessioner

Antalet sessioner varierar men vanligtvis behöver man mellan 3 till 15 möten beroende på problembild, motivation och samarbete i relationen. 

Vi inleder med att kartlägga problembilden och förstå varandras beteenden. Ibland kan det handla en del om personlighetsegenskaper men inte sällan även händelser och mönster från barndomen som fortfarande ligger kvar och påverkar ens relationer. Utifrån vad som framkommer i er situation läggs en planering.