GDPR

EU:s dataskyddsförordning, GDPR, gäller från den 25 maj 2018. Förordningen innebär regler kring behandlingen av personuppgifter och rättigheter för dig när det gäller personlig integritet. Förordningen gäller all personuppgiftsbehandling, både patienters uppgifter och anställdas. Samtidigt råder specialregler, som regler om journalföring i Patientdatalagen, vilka kompletterar GDPR:s bestämmelser. Vi går igenom detta vid inledande kontakt.