Om digital kontakt

Ett annat rum Internetbaserad kognitiv beteendeterapi har bedrivits i över 20 år med olika tekniker, medier och varierande mängd av guidning och terapeutsupport. Det finns idag starkt forskningsstöd för att ett stort antal varierande psykiska ohälsotillstånd kan behandlas via sessioner online. Även psykodynamiska behandlingsinsatser på distans via internet ger positiva resultat och har visat sig …