Korttidsterapi

Psykodynamisk korttidsterapi

Psykodynamisk korttidsterapi

Vi fokuserar på relationer, upplevelser och känslouttryck.

Din livshistoria läggs stor vikt vid, upplevelser och minnen har ofta en stor betydelse och del av terapin. Vi tittar på hur affekter, känslor, självbild och självkänsla tar sig uttryck. Detta bearbetas och med ökad självkännedom kommer symtomförbättring, ökad självkänsla och stärkt identitet. Ökad insikt och mognad är ofta ett mål i terapin då det leder fram till mer konstruktiva sätt att förhålla sig till andra människor, sig själv och olika livssituationer.