Om digital kontakt

Ett annat rum

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi har bedrivits i över 20 år med olika tekniker, medier och varierande mängd av guidning och terapeutsupport. Det finns idag starkt forskningsstöd för att ett stort antal varierande psykiska ohälsotillstånd kan behandlas via sessioner online. Även psykodynamiska behandlingsinsatser på distans via internet ger positiva resultat och har visat sig många gånger vara fördelaktigt.

Hos Audentia erbjuds digital psykoterapi eller psykologisk behandling som en vanlig session, via skärmen, online. Kontakten anpassas efter behov avseende metod och frekvens av möten. En session är vanligen 45 till 50 minuter. I vissa fall passar kortare eller längre sessioner. Tid kan erbjudas inom kort och både dag, kväll eller helg.