Audentia Psykologi

Psykolog online

Psykologmottagning i Göteborg & på Österlen

Ni är välkomna till Audentia Psykologi för olika psykologtjänster såsom:

 • Psykologsamtal
 • Psykoterapi
 • Handledning
 • Utredning
 • Konsultation
 • Bedömning

Audentia Psykologi drivs av Susanne Durehed och verksamheten riktar sig till privatpersoner, företag samt offentlig verksamhet. Jag tar emot online, per telefon, på mottagning i Göteborg eller på Österlen.

Ibland behöver man en fri och trygg plats för konfidentiella samtal när det är svårt att komma vidare på egen hand. Det händer att man behöver ta in andra perspektiv och förhållningssätt för att hantera livets utmaningar, upp och nedgångar. Kanske har du hamnat i en återvändsgränd, fått något problem att hantera eller står inför en nyorientering i livet. Många gånger är psykoterapi en framkomlig väg i dessa fall såväl som om du hamnat i ett utmattningstillstånd, har svårt att hantera stress eller behöver hjälp att förebygga eller hantera kris.

Psykoterapi och samtalsstöd bedrivs här enligt flera metoder såsom PDT (psykodynamisk terapi) KBT (kognitiv beteendeterapi) IPT (interpersonell psykoterapi) och EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing). Skolning i grunden är psykodynamisk. Jag tar emot dig som önskar psykoterapi för personlig utveckling, för att forska kring dig själv och ditt sätt att förhålla dig till andra och eller specifika psykologiska problem.

Det du söker för kan till exempel röra:

 • arbets- eller privatliv
 • psykisk ohälsa
 • relationsproblem
 • stress
 • livskris
 • kris & trauma
 • ätstörningar
 • neuropsykologisk problematik
 • en ohållbar livssituation
 • förövarproblematik

Ta gärna mailkontakt för konsultation eller bli uppringd när det passar. Bokar vi ett första samtal är fokus på att ringa in orsaken till att du söker psykolog just nu och eventuella förväntningar som kan finnas. Om vi bestämmer att fortsätta gör vi en plan, alternativt ett utkast till en plan för fortsatt kontakt. Alla psykoterapier, samtalsserier och kontakter ser olika ut utifrån konstellation, problembeskrivning, förutsättningar och önskemål. Utvärdering sker löpande.

Audentia Psykologi bedriver även utredningsverksamhet gällande ungdomar och vuxna. Det kan röra frågeställning kring neuropsykiatri, personlighet eller allmänintellektuell funktion. Det kan även röra intyg för adoption, studier med mera.

För företag erbjuds APU – Arbetspsykologisk utredning, riskbedömningar och handledning till chefer, ledare och ledningsgrupp samt personalvårdande samtal.

Handledning till individ eller grupp erbjuds hos kund, på mottagning i Simrishamn, i Göteborg eller online. Enskilda eller grupper om 3-8 personer, metod-, process- eller ärendehandledning.

Erfarenhet och kompetens innefattar ett brett spektra av kliniskt arbete såsom utredning, bedömning och behandling, chefs- och ledarskapsarbete. 

Audentia psykologi är HBTQ och normkritiskt medveten, arbetar enligt yrkesetiska principer för psykologer i Norden och följer riktlinjer och rekommendationer, internationella såväl som svenska, för psykologiskt och psykoterapeutiskt arbete i ett fysiskt möte, online eller på telefon.

Audentia Psykologi är registrerad vårdgivare i IVO – Inspektionen för Vård och Omsorgs vårdgivarregister, medlem i psykologförbundet och psykologföretagarna.

Du hittar Audentia även på: Välkommen till Psykologiguiden